Nyheter

Trots pandemin: Byggloven ökade under 2020

Trots pandemi ökade antalet bygglov i Sverige under förra året. Totalt beviljades 58 890 bygglov för nya lägenheter, småhus, fritidshus och flerbostadshus.

Det är en ökning med 3 procent jämfört med 2019, visar en sammanställning av siffror från Statistiska Centralbyrån som Anebyhusgruppen gjort.

– Med tanke på vilket år vi lämnar bakom om oss så är det här en positiv nyhet. Samtidigt vill ju vi att ännu fler ska kunna förverkliga sina husdrömmar. Vårt bidrag är att göra det så enkelt som möjligt för fler att bygga och skapa sitt drömboende, säger Niklas Lundin, vd för Anebyhusgruppen.

Förra året präglades starkt av pandemin, restriktioner för att förhindra ytterligare smittspridning och mycket tid på hemmaplan. Samtidigt ökade antalet bygglov i Sverige. Totalt beviljade landets 290 kommuner 58 890 bygglov. Det är en ökning med tre procent jämfört med 2019, då antalet bygglov uppgick till 57 059.

Byggloven ökade i 12 av 21 län och störst uppgång hade Gotland. Där beviljades 519 bygglov under 2020. Det motsvarar nästan en tredubbling jämfört med 2019, då det beviljades 185 bygglov. Störst minskning av antalet beviljade bygglov stod Västernorrland och Örebro län för, med 40 respektive 31 procent.

– Vi vet att både bygglov och nyproduktion varierar från år till år, och mellan olika delar av landet. Därför måste det göras mer för att se till så att det finns fler tomter att bygga på. Byråkratin kring bygglov och detaljplaner behöver både minskas och snabbas på, säger Niklas Lundin.

Sett över en tioårsperiod har det totala antalet bygglov varierat kraftigt. År 2017 var ett rekordår med 76 011 beviljade bygglov för nya lägenheter, småhus, fritidshus och flerbostadshus, medan det 2012 bara beviljades 27 773 bygglov. Byggloven för småhus sjönk däremot med 4 procent under 2020 jämfört med 2019.

Bild av Gerd Altmann