Nyheter

Ny bygglovsrobot ska förenkla och snabba upp byggprocessen för Huddingebor

Huddinge tar nu nästa steg i bygglovsavdelningens digitalisering genom att införa en robot som ska fatta beslut om bygglov. Roboten kommer hantera anmälningar av ny eller ändrad eldstad, slutbesked samt reparationsbidrag inom bostadsanpassning. Huddingebor kommer få lämna namnförslag under Huddingedagen den 1 juni och därefter börjar roboten användas från och med den 3 juni 2024.

Syftet med den nya bygglovsroboten är att skapa en snabbare byggprocess och underlätta för Huddingebor som söker bygglov. En invånare som exempelvis ansöker om att bygga en ny eldstad kan få ett beslut inom några minuter i stället för att vänta på manuell handläggning.

Roboten kommer också att fatta beslut om reparationsbidrag inom bostadsanpassning, samt lämna slutbesked efter att en handläggare granskat ärendet.

– Med bygglovsroboten kan vi erbjuda snabbare och smidigare beslut, vilket gör vardagen enklare för Huddingebor. Det här kommer verkligen att förbättra vår bygglovsprocess och nu väntar jag med spänning på vem som blir den första som får ett beslut godkänt av roboten säger, Annie Östlund (C), ordförande i Bygglovs- och tillsynsnämnden.

Bygglovsrobotens inofficiella namn är Atom, men för att fira Huddinges nya robot kommer Huddingebor att få möjlighet att namnge den. Under firandet av Huddingedagen den 1 juni i Sjödalsparken finns bygglovsavdelningen på plats, och då kan besökarna lämna namnförslag.

– Bygglov är en mycket invånarnära fråga och roboten är till för deras skull. Att Huddingeborna får välja ett nytt namn för roboten känns självklart, avslutar Annie Östlund (C). 

Huddingeborna kan se fram emot en effektivare och enklare bygglovsprocess med hjälp av den nya bygglovsroboten från och med den 3 juni 2024.

Bakgrund:

Bygglovsroboten är ett uppdrag i Bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhetsplan för 2024.

Ett projekt för att nå målet om bättre service och bemötande.

Delegationsbeslutet som tillåter robotiserade beslut fattas på nämndsammanträde den 21 maj 2024.