Nyheter

Ett helt bostadsområde byggs med solceller i taken

Utanför Jönköping, i Norrahammar, byggs vad som förväntas bli Sveriges solcellstätaste bostadsområde. De 29 nya bostäderna byggs med den innovativa takplattan ShingEl, med integrerade solceller, som ersätter annat byggmaterial. Taket har dessutom en estetiskt fördel då man slipper tjocka solpaneler som vanligtvis fästs ovanpå taket.
De senaste åren har det skett en explosionsartad utveckling inom solcellsteknik. Nu krävs inte längre starkt solljus för att utvinna energi, vilket gör att vi på svenska breddgrader kan nyttja solenergi året runt. Svenska SolTech Energy har utvecklat byggnadsmaterial, med integrerad solcellsteknik som ersätter andra byggnadsmaterial. Det blir både en materialbesparing och förkortar byggtiden.
Istället för att som tidigare först lägga taket och sedan lägga solceller ovanpå. Den förnybara eltekniken är enkelt tillgänglig för villa- och fastighetsägare och har med dagens ingenjörskonst också blivit en estetisk välintegrerad del av modern byggnadsdesign.
Förutom takplattan ShingEl finns även SolTech Fasad, som ersätter andra byggmaterial som tegel, plåt, puts eller fasadskivor, från SolTech Energy.
Det finns stora möjligheter att öka solenergiutvinningen i Sverige. Varje år byts i mellan 30 000 – 40 000 tak och det byggs i snitt 10 000 småhus och villor, i Sverige. Om alla dessa fick tak med integrerade solceller så skulle fastigheter kunna stå för en stor del av sin egna energiförbrukning.
Det nya området, utanför Jönköping, började byggas i våras. Det är Ekeblad Bostad som står bakom området och Byggarvid som är byggentreprenör. Området med sina 29 bostäder fördelade i par- och radhus väntas bli ett av solcellstätaste områdena i Sverige. Solcellerna ger varje bostad omkring 3 000 kilowattimmar per år, vilket beräknas täcka största delen av hushållselen, (lampor, tv, tvättmaskin, diskmaskin). Elen som hushållen inte förbrukar kan säljs till elnätet.
Miljötänkandet märks på flera sätt. Energieffektiva vitvaror har valts, bostäderna är yteffektiva och stommarna är av trä. Det finns förberett för laddstationer för varje bostad och vid köpet ingick en elcykel.
Målsättning har varit att hålla kostnaderna nere för att kunna erbjuda förstagångsköpare att kunna komma in på bostadsmarknaden, vilket inte går hand i hand med att bygga hållbart, men Ekeblad Bostad anser att det lönar sig i längden. Husen sålde slut redan i februari/mars i år. En bostad på fem rum och kök om 115 kvadratmeter går för 2 miljoner och en avgift för 4 700 kronor