Nyheter

Fortsatt renoveringsvilja under 2024

Renoveringsindex siffror för maj visar att intresset för att renovera står sig i jämförelse med maj förra året. Genom årets majsiffror kan man även konstatera att svensken lägger mer pengar på ROT-berättigade tjänster i maj i år, än maj 2023. Renoveringsindex i sin helhet är ett mått på hur mycket svensken renoverar genom en sammanvägning av ROT-avdraget och SCB:s handelssiffror.

– Aprils positiva siffror och majs jämna siffror kan ses som en indikator på en försiktigt ökad renoveringsvilja hos svenskarna. Vi ser att svensken har lagt mer pengar på ROT-berättigade tjänster under februari, mars och april i år och vi tror att den här trenden kommer att hålla i sig under hela 2024, säger Mikael Holmstrand, vd på Garageportexperten och initiativtagare till Renoveringsindex.

Under maj månad omsatte handeln med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar 7,7 miljarder kronor, vilket är en ökning i jämförelse med samma månad föregående år. Under maj spenderade svensken cirka 2,7 miljarder på just ROT-berättigade tjänster.

– Om vi jämför med det senaste normalåret som var 2019, före pandemi och lågkonjunktur, så kan vi se att den första halvan av 2024 har visat en större renoveringsvilja än under samma period 2019. Det stärker också tron om att svenskarna kommer lägga mer resurser på renovering i år, vilket också kan sättas i relation till de räntesänkningar som väntas ske under 2024, avslutar Mikael Holmstrand.

Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat ROT-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära.

Foto: Gino Crescoli