Nyheter

Säkrare arbetsplatser med Heta Arbeten®

Arbetet går snabbare och håller en högre kvalitet med Heta Arbeten® PREMIUM.

Företag som utför arbeten med verktyg som alstrar värme måste följa specifika regler. Dessa arbeten sker ofta på tillfälliga arbetsplatser vilket kräver att inblandade från olika håll måste samspela – något som kan vara ganska krångligt. Sedan Xylems fabrik i Emmaboda började använda Brandskyddsföreningens tjänst Heta Arbeten® PREMIUM har detta dock blivit betydligt enklare.

För att få arbeta med heta arbeten krävs det specifik utbildning och certifikat. Brandskyddsföreningen, som har utbildat hetarbetare sedan 1990, hjälper sina kunder till ökad effektivisering och säkerhet genom digitalisering av tillståndsprocessen med APP Heta Arbeten och Heta Arbeten® PREMIUM. PREMIUM är en webbtjänst för företag som erbjuder översikt över arbetet, anpassningar på tillståndslistan och notiser till olika roller – en tjänst som Xylem använder och är mycket nöjda med.

Xylem tillverkar pumpar och utför arbeten både på fasta platser och på tillfälliga arbetsplatser, främst för ombyggnationer och renoveringar och har samarbetat med Brandskyddsföreningen länge. De började använda PREMIUM för att få bättre funktionalitet och för att digitalisera sin verksamhet.

– Vi utför heta arbeten dagligen, både på fasta platser och på tillfälliga arbetsplatser. Brandskyddsföreningens tjänst har gjort hanteringen av tillstånd enklare. Tidigare antecknade vi på pappersblock vilket gjorde att vi inte hade någon uppföljning. Med PREMIUM får vi statistik, och kan styra detaljnivån på säkerheten. Något som också gett oss säkrare arbetsmiljöer, säger Simon Bogefors, säkerhetschef på Xylem.

Digitalisering leder till bättre överblick

Hos Xylem är arbetet kring brandsäkerhet alltid närvarande och företaget märker att en ökning av interna kampanjer inklusive utbildningar skapat ett större engagemang hos medarbetarna. PREMIUM passar väl in i det brandsäkerhetsarbetet.

– Vi kan nu få en mycket bättre överblick över vilka heta arbeten vi gör, var och när. Vi har alltid korrekt uppdaterad information i realtid. I PREMIUM kan vi också enkelt styra vilka som får skriva tillstånd. Allt det här skapar ökad effektivitet på arbetsplatserna, menar Simon Bogefors.

APP Heta Arbeten® som är kopplad till PREMIUM är den tillståndsansvarigas verktyg. Här finns den digitala tillståndslistan som används vid tillståndsgivningen. Företaget kan i PREMIUM lägga till kontrollpunkter i tillståndslistan som är specifika för företaget eller en speciell arbetsplats. Detta speglas sedan raka vägen ut i appen. Den digitala hanteringen medför också att det är enkelt att överföra ett tillstånd om ansvarig skiftar då all data som redan är införd ligger kvar i appen.

– Tack vare PREMIUM fick vi även en högre rating hos vårt försäkringsbolag då tjänsten gör det möjligt att alltid kräva brandvakt, berättar Simon Bogefors.

Positiv respons från tillståndsansvariga

De tillståndsansvariga hos Xylem är de som använder appen och skriver sina tillstånd med den digitala tillståndslistan och är även de som är mest nöjda med tjänsterna enligt Simon.

– Responsen har i princip enbart varit positiv. De upplever att arbetet går betydligt snabbare, att det uppkommer färre frågor och att arbetet håller en högre kvalitet eftersom appen anpassar sig till alla ändringar som görs i PREMIUM. Överlämningsarbetet om ansvariga skiftar har också fungerat så mycket smidigare, avslutar han.

Fakta:

Heta Arbeten® PREMIUM är företagets verktyg för digital tillståndshantering. PREMIUM effektiviserar och underlättar arbetet samtidigt som brandsäkerheten på arbetsplatsen stärks. Boka demo för ditt företag idag!

APP Heta Arbeten® är ett kostnadsfritt och användbart verktyg för dig som utför eller ger tillstånd för brandfarliga heta arbeten och har certifikat Heta Arbeten®. 

Behörighetsutbildning Heta Arbeten® är Brandskyddsföreningens certifieringsutbildning för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Hitta utbildning här!