Tag: Byggherre

Maleon tar hem tre tunga upphandlingar

Konsultbolaget Maleon har som affärsidé att göra kommunikationen mellan byggherre och entreprenör tydlig och enkel. Denna förenkling av kommunikationen är något som gynnat…Knut Rost, Diös: ”Den fastighetsägare eller byggherre som säger att vi inte påverkas, han ljuger”

Stigande räntor, kriget i Ukraina och inflation har förändrat spelplanen. Nu…Corner 107 för inflyttning till midsommar

Till midsommar 2022 står Corner 107…Mora lasarett byggs ut

y vårdcentral, nya lokaler för habilitering, barn- och ungdomspsykiatri…Hur är egentligen innovationsklimatet i byggsektorn?

Innovation och transformering, ord som känns stora och svåra för många. Många förändringsprojekt misslyckas också. Ledningen tror ofta att de implementerat…Dayspring lanserar Återbruksledare i sitt utbud

Återbruksledaren fungerar som ett stöd för byggherren och andra aktörer som behöver få fart på återbruket under byggprocessen, som exempelvis entreprenörer och konsulter….Nytt förslag: Klimatdeklarationer för byggherrar

Regeringen avser att införa krav på att byggherren ska upprätta och lämna in en klimatdeklaration vid uppförande av ny byggnad från den 1 januari 2022. Syftet med klimatdeklarationen är att styra mot en minskad klimatpåverkan vid uppförandet av byggnader samt…I am Home utvecklar 189 lägenheter åt Rikshem i Halmstad

I am Home, byggherre och projektutvecklare av flerbostadshus och samhällsfastigheter, utvecklar…