Nyheter

Nybyggnad för produktion och kontor i Bråtebäckens industriområde 

I Bråtebäckens industriområde i Karlstad började Niwa Entreprenad AB i augusti 2023, på uppdrag av byggherren Lindholms Fastighetsbolag, ett mark- och byggnadsprojekt för en produktionsbyggnad med kontor för hyresgästen CWM Carlstad.

Bråtebäcken är ett flexibelt och växande industriområde en mil norr om centrala Karlstad. Det är här som Niwa Entreprenad är i full gång med att uppföra en byggnad med produktionslokal och kontor åt Lindholms Fastighetsbolags kommande hyresgäst svets-, smides – och legotillverkningsspecialisten CWM Carlstad, Crew of Welding Montage.

Den nya produktions- och kontorsbyggnaden uppförs med stålstomme och ett tak med bärande korrugerad TRP-plåt.

Kontorsdelen med konferens- och omklädningsrum i byggnadens ena hörn uppförs i två plan med HDF-bjälklag. Produktions-och lagerdelen utförs i ett plan. För Niwa Entreprenad handlar det om en ganska enkel typ av industrihall som byggföretaget har lång erfarenhet av att konstruera.

Den nya produktions- och kontorsbyggnaden på 1 600 kvadratmeter innebär att företaget sommaren 2024 flyttar in i betydligt större lokaler än tidigare.

– Idag har vi en mindre verkstad som vi hyr. Men vi får många förfrågningar från kunder om större tillverkningsjobb så vi är helt enkelt beroende av en större industrilokal. Kunden frågar idag efter hela kedjan från tillverkning till montage. Det kräver större lokaler, en större travers och bättre lyfthöjd, förklarar Ingemar Lindholm, ägare och vd för CWM Carlstad. 

Blivande hyresgästen i Lindholms Fastighetsbolags byggnad i Bråtebäckens industriområde, CWM Carlstad, bildades 2013 och har idag stora och små kunder i hela Sverige inom verkstad, processindustri och byggsektor. Niwa Entreprenad startade i Torsby i norra Värmland på 1950-talet med markarbeten och är idag en koncern som utför byggentreprenader, byggservice och anläggningsarbeten.

Bild: Niwa Entreprenad

FAKTA:

Tidplan: augusti 2023 – juni 2024

Byggherre: Lindholms Fastighetsbolag AB

Totalentreprenör: NIWA Entreprenad AB 

Arkitekt: skiss: Afry Group Sweden

Kostnad: 21-25 mkr