Tag: Anna Broman

Byggföretagen: ”Mildra amorteringskravet för att tina upp bostadsbyggandet”

”Om vi inte kommer tillbaka till ett bostadsbyggande i takt med behoven kommer det…Debatt: ”En hyresförvärvslag skulle försvåra byggkrisen”

”I en fallande konjunktur där bostadsbyggandet rasar är varje ökad kostnad och längre ledtid ett…Positiv signal från regeringen om undantaget från amorteringskrav

Regeringen ger Finansinspektionen i uppdrag att undersöka hur det undantag…Novus-undersökning visar: Unga vill ha skattefritt bosparande

En tredjedel av 18-29-åringarna uppger att skattefritt sparande förbättrar deras möjligheter att skaffa ett…Förslag på ny aktör i lagen: Certifierat byggprojekteringsföretag

Regeringen föreslår ändringar i plan- och bygglagen som innebär att det införs en ny aktör i lagen: certifierat byggprojekteringsföretag….Byggföretagen och Fastighetsägarna: ”Regeringens byggstöd ett misslyckande”

”Det som skulle vara den största bostads­politiska satsningen på över 20 år har blivit en skatte­finansierad hyres­rabatt till ett godtyckligt urval av hyres­gäster”…Regeringsförslag: Förenklade regler i plan- och bygglagen

För att förenkla arbetet med att ta fram detaljplaner föreslår regeringen förtydliganden i plan- och bygglagen. Byggföretagen har lyft fram frågan om privat initiativrätt under…Fortfarande stora inlåsningseffekter på bostadsmarknaden

Men viss ljusning i sikte…Amorteringskrav ger 7 800 färre bostäder per år

Kreditrestriktioner i form av amorteringskrav och bankernas skärpta kvar…Undersökning visar: Unga vill äga sin bostad

18- till 25-åringar ser bostadsbristen som ett större samhällsproblem…