Nyheter

Byggföretagen och Fastighetsägarna: ”Regeringens byggstöd ett misslyckande”

”Det som skulle vara den största bostads­politiska satsningen på över 20 år har blivit en skatte­finansierad hyres­rabatt till ett godtyckligt urval av hyres­gäster”.

Det skriver Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen och Martin Lindvall, samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag:

”Vi på Byggföretagen och Fastighetsägarna har saknat en utvärdering av stödet och dess bygg- och bostads­sociala effekter. 2018 presenterade vi en preliminär undersökning av stödet, och eftersom regeringen inte tagit upp stafett­pinnen har vi nu låtit analys­företaget Evidens undersöka hur väl ambitionerna för investerings­stödet slagit ut. Bidrar stödet till att uppnå de sociala ambitioner som den dåvarande regeringen uttryckte? Vilka hushåll är det som drar nytta av den subvention om cirka 2 000 kronor per månad som stödet utgör i form av lägre hyra jämfört med övrig nyproduktion? Har stödet hamnat på orter där bostads­efterfrågan är stor och växande?”

”Under 2018 och 2019 utgjorde hyresrätter med investeringsstöd cirka 25–30 procent av samtliga nyproducerade bostäder. Omfattningen medger parvisa jämförelser mellan nyproduktion med och utan investeringsstöd i samma kommun eller kommun med samma befolkningsstorlek, samt med övriga hyresbeståndet på orten.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/regeringens-byggstod-ett-misslyckande