Nyheter

Debatt: ”En hyresförvärvslag skulle försvåra byggkrisen”

”I en fallande konjunktur där bostadsbyggandet rasar är varje ökad kostnad och längre ledtid ett hinder för fler bostäder. Försämrade villkor, som vid en ytlig betraktelse riskerar att bara träffa enskilda oseriösa aktörer, riskerar i själva verket att påverka samtliga fastighets- och byggaktörer på hyresmarknaden negativt.”

Det skriver Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen och  Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige i en debattartikel i Dagens Industri:

”Bostadsmarknaden befinner sig i ett dramatiskt läge med stigande räntor och ökade byggkostnader. Fallet i bostadsbyggandet är historiskt – det största sedan 90-talskrisen. I år väntas endast 25 000 bostäder påbörjas, långt färre än de dryga 60 000 som Boverket menar behövs för att möta behovet.”

”I detta mycket kärva läge för fastighetsföretagen och byggbranschen lägger förvärvslagsutredningen fram sina förslag, om inte bara ett återinförande av den gamla förvärvslagen utan också en avsevärd skärpning av förprövning av köpare av hyreshus.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/en-hyresforvarvslag-skulle-forsvara-byggkrisen/