Tag: konjunkturrapport

Byggkris spiller över på installationsbranschen – men ljusning finns

Den totala installationsvolymen minskade med 10 procent under 2023 och kommer att…Innovationsföretagen: Stark framtidstro bland industrikonsultföretag men stora utmaningar för arkitektföretagen

Innovationsföretagens senaste konjunkturrapport ger en splittrad bild av läget i innovationssektorn. Tre…Installatörsföretagens konjunkturrapport

Idag släpps Installatörsföretagens konjunkturrapport, Marknadsläget. Rapporten visar…Heidelberg Materials: Två år av kraftigt minskade husbyggnadsinvesteringar

Efter en nedgång med 12 procent 2022, väntas de påbörjade…Bred nedgång för det offentliga husbyggandet under kvartal 1-3

I affärskonsulterna Navets kommande konjunkturrapport, som, varje kvartal…Navet: Ökning i byggandet av privata lokaler, med ett undantag

Affärskonsulterna Navet presenterar varje kvartal en konjunkturrapport för den svenska bygg- och fastighetsmarknaden. Den kommande…Navet: ”Bred nedgång för det offentliga husbyggandet”

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för…Cementas konjunkturrapport 2022: Osäkert ekonomiskt läge försvårar prognos

I årets konjunkturrapport redovisas ovanligt många osäkerhetsfaktorer kring det internationella ekonomiska läget, vilket…Navet: Bra fart i byggandet, men negativa förväntningar

Takten i de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under årets första sex månader var…Bygginvesteringar per län: Vinnare och förlorare

Varje kvartal presenterar affärskonsulterna Navet AB…Navet Analytics: Dämpad och osäker prognos för husbyggnadsinvesteringarna

Enligt NAVET Analytics senaste konjunkturmätning på den…NAVET Analytics senaste konjunkturrapport

Enligt NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för…NAVET: Bostadsbyggandet fortsätter att öka

NAVET Analytics kommande konjunkturrapport…NAVET: ”Offentligt husbyggande bromsar in”

I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, som släpps i december, kan…Byggtakten ökar i Skåne: Planerar för 80 000 nya bostäder till 2030 

Expansiva år väntar nu i Skåne. Befolkningen fortsätter att öka och fram till 2030 ska över 80 000 nya bostäder byggas i regionen. Till det kommer kommersiella fastigheter, serviceinrättningar…NAVET Analytics: Positiva konsulter visar vägen på byggmarknaden

I samband med NAVET Analytics konjunkturrapporter undersöker företaget läget…Tvärnit: Handelns husbyggnadsinvesteringar

I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för den svenska byggmarknaden presenteras en dramatisk inbromsning när det gäller husbyggnadsinvesteringarna…Cementas konjunkturrapport 2020

Varje höst tar Cementa fram en konjunkturrapport med en analys av det rådande konjunktur- och marknadsläget i Sverige. Cementa gör också en bedömning av hur utvecklingen ser ut för byggsektorn framåt…NAVET Analytics: Sjunkande volymer för privata lokaler

Den påbörjade husbyggnadsvolymen av privata lokaler har minskat under första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Detta visar NAVET Analytics kommande konjunkturrapport…