Nyheter

Cementas konjunkturrapport 2022: Osäkert ekonomiskt läge försvårar prognos

I årets konjunkturrapport redovisas ovanligt många osäkerhetsfaktorer kring det internationella ekonomiska läget, vilket gör årets prognos särskilt osäker.

I rapporten redovisas de olika byggsegmenten med en geografisk indelning.

Rapporten bekräftar att vi står inför en kraftig dämpning inom byggandet av flerbostadshus den närmaste tiden, men med en svag ökning 2024.

När det gäller lokaler och kontor har takten i nybyggandet bromsat in betydligt jämfört i våras.

Ökningstakten för investeringar i industri och logistik har saktat in betydligt, men visar trots allt på en ökning jämfört med våren 2021.

Utvecklingen för de samlade anläggningsinvesteringarna i år och nästa år är mycket oviss, detta beroende på stigande räntor, ökade kostnader för byggmaterial och skenande energipriser.

Runt årsskiftet väntas ett besked från Mark- och miljödomstolen angående det fyraåriga tillståndet Cementa ansökt om. I början på 2023 kommer Cementa även att skicka in ansökan om ett långsiktigt tillstånd.

– Vår plan är givetvis att fortsätta vara en trygg och långsiktig leverantör av cement till våra kunder och att vara en nyckel i den hållbara svenska samhällsutvecklingen, säger Magnus Ohlsson, vd och marknadsdirektör på Cementa.

Läs hela rapporten (pdf)