Tag: framtidsforskning

Ny forskning: SmartCem uppvisar robust piezoresistivt beteende

I takt med att efterfrågan på smart infrastruktur växer, söker forskare och ingenjörer innovativa lösningar för…Praktiska checklistor för energieffektivisering

Nu kan du ta del av praktiska checklistor för småhus, flerbostadshus och lokaler. Checklistorna underlättar arbetet och skapar trygghet och kvalitetssäkra åtgärder för…Ramverk för brandbelastning vid projektering av trähus

Nu finns ett förenklat och evidensbaserat ramverk för att beakta den permanenta brandbelastningen i byggnader med trästomme. Projektet säger…Ny rapport från SBUF visar viktiga lärdomar och förslag på fortsatt utveckling av hållbar renovering

Att renovera behöver bli mer attraktivt i alla led. Och det behöver ske i samverkan mellan…Framtidens materialflöde

Det går att dimensionera och utföra vägkonstruktioner med slaggrus, krossad…Interaktiv byggrobotik: 3d-printning, adaption och sensoråterkoppling i robotiserade byggprocesser

SBUF finansierar, med glädje, många doktorander och en av dem är Anton Tetov Johansson. SBUF träffade Anton in action, vid en…Årets innovation: VR-teknik som utvecklar byggproduktionen

I torsdags den 12 maj delade Svenska Byggbranschens utvecklingsfond SBUF ut pris till de bästa projektresultaten från 2021. De tre nominerade projekten presenterar bredden…Årets innovation 12 maj – sätter fokus på samhällsbyggnadsutveckling

Årets innovation är en utmärkelse och mångårig tradition. Svenska Byggbranschens utvecklingsfond SBUF delar varje år ut belöningen till ett av de projekt vars projektresultat redovisats året…