Nyheter

Årets innovation: VR-teknik som utvecklar byggproduktionen

I torsdags den 12 maj delade Svenska Byggbranschens utvecklingsfond SBUF ut pris till de bästa projektresultaten från 2021. De tre nominerade projekten presenterar bredden i den skattkista av projektresultat som SBUF erbjuder branschen inom digitalisering, hållbarhet, säkerhet & arbetsmiljö och management. 

Förstapriset gick till projektledare Mikael Johansson och Mattias Roupé och deras grupp inom Construction Management på Chalmers Tekniska högskola och projektbeställare NCC.

Projektet har undersökt hur ett Virtual Reality-gränssnitt (VR-teknik) till BIM-modellen kan användas för att bättre och mer effektivt involvera, tillvarata och kommunicera produktionspersonalens kunskap under projekteringsfasen. Grundtanken har varit att låta personal med erfarenhet från produktionen identifiera, lösa och hantera problem virtuellt innan de når byggarbetsplatsen.

Modell i skala 1:1 stor fördel 

När det gäller VR-tekniken lyfter projektet fram fördelen med att modellen betraktats i skala 1:1 och många kommentarer är kopplade till storlek, utrymmen och detaljer. Det ger förståelse och känsla jämfört med när modellen granskas på vanlig skärm.

Multi-user – att vara flera på en gång 

Att kunna vara flera användare i en och samma VR-modell, så kallat multi-user läge, hade också positiva effekter för förståelse och kommunikation mellan deltagarna. Multi-user gör det även möjligt för deltagarna att koppla upp sig från vitt skilda platser, vilket spås underlätta den här typen av möten med deltagare från både projektering och produktion.

VR-tekniken mogen att användas 

VR-teknik har möjlighet att förbättra kunskapsåterföring från produktionen under projektering. Studien ger många exempel på problem, utmaningar, och mindre bra lösningar som kan upptäckas – men även hur man kan hitta bättre och mer produktionsanpassade lösningar – och visar att VR-tekniken har ett värde och är mogen för att användas kontinuerligt i skarpa projekt.

Prisutdelningen och presentation av alla de tre nominerade projekten för ”Årets innovation – bästa projektresultat 2021” utgjorde huvudnumret i SBUF:s halvdagsseminarium och programmet för Årets Innovation som ytterligare lyfte vikten av långsiktig och implementerbar byggforskning. Eventet samlade branschen från företag, akademi, branschorganisationer i fullsatt auditorium i Wallenbergaren i Näringslivets hus.

De tre nominerade:

Första pris

Vinnande projekt ”Kan VR-tekniken användas som kunskapsåterföring”

Andrapristagarna:

En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch

Checklista för olycksövningar i byggbranschen

Forskningen då – händer nu – mot en hållbar framtida samhällsbyggnation I programmet medverkade också en rad projektledare som presenterade hur tidig forskning lett till utveckling vi ser idag och som ger förutsättningar för transformation och användning framåt.

Konkreta projektresultat påverkar regelverken
Mårten Lindström, More10

Installationsbranschens roll är viktig – för framtidens hållbara samhällsbyggande
Térèse Kuldkepp, Incoord Installationscoordinator AB

Robotisering av byggbranschen – en idé 1988 är verklighet idag
Helena Eriksson, Cognibotics och Anders Robertsson, Lunds universitet

Vägen fram med asfalt och hållbar beläggning
Henrik Sjöholm och Kenneth Olsson, Skanska

Mer information om Årets Innovation – SBUF och Vinnarfilmen!