Tag: Elsäkerhetsverket

Ny undersökning: Laddbara produkter orsak till många elbränder

Elsäkerhetsverket har genomfört en omfattande undersökning av elrelaterade bränder…Elsäkerhetsverket: Olyckor bland elyrken ökade 2022

Olyckor bland de som jobbar inom elyrken ökar. Det visar Elsäkerhetsverkets årliga rapport…Felanvändning av spis främsta dödsorsak vid elbränder i bostäder

Köket förefaller vara den miljö där elbränder med dödlig utgång startar och den…Elsäkerhetsverket: Solel som ansluts med stickpropp kan innebära risker

Solceller som ansluts med en stickpropp i ditt vanliga eluttag är inte säkra nog, menar Mikael Carlson, Teknisk expert vid Elsäkerhetsverket. En solpanel…Felbeteende vid arbete – vanligaste orsaken till elolyckor

Under 2020 anmäldes totalt 453 elolyckor och 323 tillbud till Elsäkerhetsverket. Två personer omkom i elolyckor under året; en linjemontör i arbete och en 16-årig pojke…Ny rapport från Elsäkerhetsverket: Den ojämställda elbranschen

Energiomställningen, nya nätinvesteringar och en aktiv byggsektor kräver fler människor med energikompetens på alla nivåer. I en rapport från Elsäkerhetsverket uppmärksammas problemet…BRISTER I ELANLÄGGNINGAR MISSAS VID BOSTADSKÖP

Varje år skadas drygt 800 människor så allvarligt av elfel i bostäder att de måste…Energiminister Ygeman: ”Energibranschens machokultur gör att man tar onödiga risker”

Antalet anmälningar om elrelaterade arbetsplatsolyckor har ökat under lång tid, visar…Nytt utbildningsmaterial från Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket har tagit fram ett utbildningsmaterial som beskriver vad auktorisation är, vilka krav…Lika uttag och stickproppar till taklampor inom EU

Den 1 april börjar en ny EU-standard att gälla…