Nyheter

Nytt utbildningsmaterial från Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket har tagit fram ett utbildningsmaterial som beskriver vad auktorisation är, vilka krav som ställs för att bli elinstallatör och hur man ansöker om att få tillträde till yrket. Materialet vänder sig till utbildare och yrkesvägledare inom elområdet.
Hos Elsäkerhetsverket kan man ansöka om en auktorisation till det reglerade yrket elinstallatör. För att få en auktorisation ska man bland annat uppfylla ett utbildningskrav. I syfte att hjälpa och förenkla informationen hos utbildare och yrkesvägledare har myndigheten tagit fram ett efterfrågat utbildningsmaterial. Information om materialet sprids digitalt i dagarna till landets utbildare och yrkesvägledare.
– Vi har tänkt att materialet ska vara en hjälp i undervisning, handledning eller vägledning för att blivande elinstallatörer ska få kunskap om vad som gäller när det är dags att ta steget ut i arbetslivet. Vi hoppas att det ska vara till nytta för både utbildare och elever/studenter, säger Karin Dröschmeister, handläggare vid Elsäkerhetsverket.
Ladda ner materialet kostnadsfritt
Utbildningsmaterialet består av en powerpointpresentation och en handledning, som båda finns tillgängliga på Elsäkerhetsverkets webbplats. Materialet är gratis att ladda ner och använda. Handledningen innehåller även tips och förslag på fördjupad information.