Tag: Byggmaterialindex

Fortsatt stort tapp i byggmaterialhandeln under tredje kvartalet

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att omsättningen mätt på…Kraftig försäljningsminskning under första kvartalet 2023

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att…Byggmaterialhandeln 2022 präglades av prisökningar

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt…Byggmaterialindex: Svagare försäljningsutveckling för träprodukter under andra kvartalet

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 7 procent under andra kvartalet 2022. Träprodukter…Kraftig försäljningsökning i byggmaterialhandeln

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att…Starkt 2021 för Byggmaterialhandeln

Byggmaterialindex från branschorganisationen…Försäljningsprognos för Byggmaterialhandeln 2022

Byggmaterialhandeln har gått…Byggmaterialhandlarna: Högt tryck på bygg- och bostadsmarknaden

– Det är fortsatt högt tryck på bygg- och bostadsmarknaden. Enligt nya siffror från SCB påbörjades nybyggnation av cirka 16 000 nya lägenheter under…Byggmaterialindex: Året inleddes starkt i byggmaterialhandeln

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade…Bygmaterialhandeln 2020

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att…Byggmaterialindex från Byggmaterialhandlarna: Byggmaterialhandeln går starkt

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 7 procent under det tredje kvartalet 2020 jämfört…Byggmaterialhandlarna: ”Bra nyheter för byggsektorn i höstbudgeten men det saknas en höjning av ROT”

Vi ser positivt på att regeringen och samarbetspartierna väljer att fortsätta fokusera på den gröna omställningen och även gör flera kraftfulla satsningar riktat till bygg- och bostadsmarknaden. Men historien har också lärt oss att en satsning är en sak, sedan…Q2: Kraftig tillväxt i byggmaterialhandeln

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen…Byggmaterialhandeln i mars: Stark ökning i hela landet

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att…