Nyheter

Starkt 2021 för Byggmaterialhandeln

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med nästan 14 procent under fjärde kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal 2020.

Totalt under året uppgick utvecklingen till 11,7 procent.

Försäljningsutvecklingen i proffshandeln ökade under årets fjärde kvartal med nästan 23 procent jämfört med samma period föregående år. Försäljningsutvecklingen i konsumenthandeln minskade med drygt 6 procent under samma period.

– 2021 var ett starkt år för byggmaterialhandeln. Försäljningsutvecklingen ökade med 11,7 procent, vilket är en större ökning än under 2020 då Byggmaterialindex växte med 10 procent. Årets fjärde kvartal utvecklades likt föregående kvartal, dvs proffsförsäljningen växte kraftigt och konsumentförsäljningen backade, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

– 2021 utgjorde prisutvecklingen på framför allt träprodukter en stor del av försäljningsutvecklingen. I år har proffsförsäljningen ökat kraftigt, vilket tyder på att investeringsviljan har varit stor i flera sektorer. Året som gått kännetecknades i stort av fraktproblematik, prisökningar och oron för tillgången till cement. Samtliga parametrar följer med in i 2022. Prognosen för Byggmaterialindex 2022 är 4 procent i löpande priser och i jämförbara enheter, avslutar Monica Björk.

Under 2021 var utvecklingen starkast i Norra Sverige, med över 16 procents ökning jämfört med 2020. Resterande regioner har haft en ökning med mellan 8 och 13 procent.

Av de stora varugrupperna är det träprodukter som har haft den starkaste utvecklingen. Under årets fjärde kvartal uppgick försäljningstillväxten till 49 procent. En betydande del av försäljningsutvecklingen på träprodukter kan hänföras till prisökningar, vilket delvis är en följd av materialbrist tidigare under året.