Tag: Skanska har fått i uppdrag av Bostads AB Mimer att bygga tre punkthus med 105 lägenheter i Bäckby