Nyheter

Skanska bygger flerbostadshus i Västerås

Skanska har fått i uppdrag av Bostads AB Mimer att bygga tre punkthus med 105 lägenheter i Bäckby, Västerås. Avtalet utgör en fortsättning på det samarbete mellan Skanska och Mimer som inleddes förra året. Kontraktet är värt drygt 220 miljoner kronor.

Förberedelserna för bygget av de nya husen har pågått i ett drygt år och byggstart är planerad till i oktober. Byggprojektet utgör en del i Västerås kommuns satsning på att öka stadsdelens attraktivitet och bidra till en ökad trygghet. De nya husen kommer att ligga i anslutning till det gröna stråket och bidra till att centrum utvidgas. Husen blir sju, nio respektive elva våningar höga. Utöver lägenheter planeras för butiker och en restaurang i husen.

Byggprojektet innehåller en satsning på social hållbarhet, där samverkan och trygghet har varit en ledstjärna redan från projekteringsstadiet. Det finns också tankar på att skapa ett ökat engagemang i byggprojektet genom att erbjuda praktikplatser för arbetslösa i området.

De nya husen kommer att motsvara högt ställda hållbarhetskrav och utrustas bland annat med solceller på taken. Avsikten är att de ska miljöcertifieras enligt Svanen.

Före utgången av 2021 planeras husen stå klara för inflyttning.