Tag: sälj- och marknadskoordinatorn Gosia Gatarz till personalstyrkan hos James Hardie Sweden