Tag: Radonova

Radonova lanserar radoninstrumentet RAD8 – för säker mätning med kort svarstid i krävande miljöer

Radonova blir genom ett nytt avtal återförsäljare av radoninstrumentet RAD8. Instrumentet…Fem vanliga misstag vid radonmätning på arbetsplatser

Det första man bör ha i åtanke är att den stora kostnaden vid radonmätning av en arbetsplats oftast…EcoTracker multilogger förenklar radonbesiktning av bostäder

Radonova lanserar nu en ny multilogger som gör att det blir enklare och går snabbare att genomföra radonbesiktningar i bostäder. EcoTracker erbjuder en kostnadseffektiv samtidig mätning på…Ny statistik: Höga radonhalter missas lätt

Som landets största radonlaboratorium har Radonova data från mätningar på mer än 15 000 svenska arbetsplatser. Statistik från dessa arbetsplatsmätningar visar…Radonova inviger ny produktionslinje

För att kunna växla upp ytterligare och möta den internationella efterfrågan på radonmätningar invigde Radonova i slutet av mätsäsongen en ny…Radonova lämnar remissvar till SSM: ”Det måste bli enklare att att genomföra mätningar”

För drygt två år sedan infördes en ny Strålskyddslag som innebär att landets arbetsgivare ska ha kontroll på radonhalten på arbetsplatsen. För att förenkla och förbättra förutsättningarna att genomföra…Viktigt med kompletterande mätningar vid förhöjda radonhalter i flerbostadshus

Om man genomfört långtidsmätningar i en bostadsrättsförening eller hyresfastighet där lägenheter visat…Säsongare är en viktig kugge i Radonovas radonmätning

För att klara det arbetet är ”säsongarna” en viktig del av Radonovas verksamhet. Vi har träffat 25-årige Melker Lindberg som här…Larmrapport från Radonova visar på förhöjda radonvärden i alla typer av bostäder

Statistik från landets största radonlaboratorium Radonova visar att förhöjda radonvärden kan finnas i såväl gamla som nya bostäder. I flerfamiljshus har i genomsnitt 2,5 procent av bostäderna byggda mellan…