Nyheter

Radonova inleder samarbete med distributör i Georgien

Radonova har inlett ett nytt samarbete med företaget RadonGeorgia. Samarbetet innebär att RadonGeorgia kommer att sälja Radonovas radondosor och mätinstrument i Georgien. Radonovas distributör är det första företaget i Georgien som arbetar med att tillhandahålla radonmätningar för företag och allmänhet.

Kunskapen och medvetenheten om radon är generellt sett mycket låg i Georgien. Det saknas i princip lagstiftning på området och få människor känner till riskerna som är förenade med exponeringen för förhöjda halter av radongas.

– Med Radonovas kunskap och erfarenhet på det här området ser vi goda möjligheter att lyfta upp ämnet på agendan också i Georgien. På samma sätt som Radonova varit globala pionjärer ser vi nu möjligheten att bli det i Georgien. Våra inledande kontakter och den hjälp vi fått från Radonova har varit mycket värdefull. Vi vet att de är världsledande inom området och ser fram emot att utveckla vårt samarbete tillsammans, säger Giorgi Samkharadze, vd för RadonGeorgia.

– Situationen i Georgien är en påminnelse om att radonfrågan fortfarande är långt ner på dagordningen i många länder. Detta trots att exponeringen för radon varje år orsakar omkring 240 000 fall av lungcancer i världen. På Radonova ser vi därför till möjligheterna att fortsätta sprida kunskapen om hur man kan minska riskerna med radon. I dag har vi kunder i ett 80-tal länder och vi är glada att nu få en distributör också i Georgien, kommenterar Patrik Nöteberg, Radonova Laboratories.