Tag: presenteras byggnadsinvesteringar och underhållskostnader för lokaler under årets sex första månader 2019