Nyheter

Färsk byggstatistik i linje med NAVET Analytics prognos

I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, presenteras byggnadsinvesteringar och underhållskostnader för lokaler under årets sex första månader 2019. Totalt rör det sig om en nedgång på 3 procent om man jämför första halvåret med samma period föregående år.

Uppdelat på ny- och ombyggnad minskar nybyggnadsinvesteringarna med 8 procent jämfört med samma period föregående år, medan ombyggnadsinvesteringarna istället ökar med 13 procent. Utfallet är väntat och ligger i linje med NAVET Analytics prognos säger Jens Linderoth, Analysansvarig på NAVET Analytics.

Källa: NAVET Analytics