Tag: konstruktör

Ljust för limträbranschen

Den rådande lågkonjunkturen i svensk ekonomi har fått bygginvesteringarna att avstanna och gjort att hushållen…Jan Brundin är årets Träriddare

Jan Brundin är mottagare av det prestigefulla priset Riddare av Trämarknadsorden 2023, som delas…Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä

Den 9 november arrangerar branschorganisationen Svenskt Trä den årliga seminariedagen Seminarium för…Intresset för limträ i stora projekt ökar försäljningen när bostadsbyggandet minskar

Ett osäkert omvärldsläge med hög inflation och stigande räntor slår hårt mot den…Intresset för limträ ökar i takt med efterfrågan på hållbara lager- och logistikanläggningar

I en tid när bostadsbyggandet bromsar in ligger byggtakten för lager- och logistikanläggningar fortfarande…Limträförsäljningen fortsätter att öka trots försvagad köpkraft

Även om marknadens efterfrågan på lagerbalk har minskat under det gångna året, pekar…Dags att planera vårens byggprojekt – nya, inspirerande byggbeskrivningar från Svenskt Trä

Lagom till våren lanserar branschorganisationen Svenskt Trä fem nya beskrivningar…100 år efter den första stora leveransen

I år är det 100 år sedan SJ beställde en konstruktion av limträ till centralstationen i Malmö vars banhall byggdes 1923. Det var en…Skogsindustriernas marknadsrapport: Globala marknader upprätthåller hög efterfrågan av trävaror – än så länge

Under 2022 uppnådde den svenska produktionen av trävaror…BRA Teknik – ”Hybridstommen, rätt material på rätt plats”

Bjälklag av betong med bärande stomme av trä. Genom att kombinera materialens bästa egenskaper och minska användandet av stål bidrar vi till ett minskat klimatavtryck….Årligt seminarium bjuder på expertis och fördjupad kunskap om träbyggande

Den 6 december 2022 arrangerar branschorganisationen Svenskt Trä, i samarbete…Nya analysresultat lyfter fram styrkorna med limträ

Limträ anses vara ett fördelaktigt val som konstruktionsmaterial jämfört…Limträ gör sitt starkaste första kvartal någonsin

Limträbranschen uppvisar sitt bästa första kvartal sedan insamlingen av limträstatistik…Ny rapport visar att limträ behåller viktiga materialegenskaper över tid

Forskningsinstitutet RISE i Skellefteå har på uppdrag av branschorganisationen…Vägledning för fuktsäker byggprocess lanseras av Svenskt Trä

Nu lanserar branschorganisationen Svenskt Trä publikationen ”Fuktsäkert KL-träbyggande utan heltäckande väderskydd”. Publikationen, vars avsikt är att hjälpa projektörer och utförare i hur man uppnår…Intresset för limträ ökar kraftigt

Försäljningen av limträ har under årets första sex månader gått upp med över 10 procent och juni månad är den näst bästa sedan…Ny sektor-EPD för hyvlade trävaror stärker trämaterialet miljömässiga fördelar

ranschorganisationen Svenskt Trä har tagit fram en sektor-EPD, Environmental Product Declaration, för hyvlade trävaror baserat på data från 16 förädlingsenheter. Den…”Projektanpassade modeller sparar tid för hela arbetsgruppen”

Med Tekla Structures kan Looström strukturera och anpassa den digitala modellen till varje projekt. Nu satsar företaget stort på prefabkonstruktion och där…Ny miljövarudeklaration från Svenskt Trä för sågade trävaror

Branschorganisationen Svenskt Trä har tagit fram en miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) för sågade trävaror baserat på data…Vilmabas.se: Branschgemensamt sortiment för trävaror växer

Branschorganisationerna Byggmaterialhandlarna och Svenskt Trä har nu lagt till ytterligare 32 träprodukter i det branschgemensamma sortimentet VilmaBas. Totalt finns nu över 580 produkter…Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä blir digitala samtal

Branschorganisationen Svenskt Träs årliga seminariedag Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä blir till digitala samtal. Totalt kommer fem avsnitt att spelas in och det första släpps den 5 november. Varje…Försäljningsrekord av limträ

Ny statistik från branschorganisationen Svenskt Trä visar att försäljningen av limträ gått…Limträ handlar om stora intryck, små avtryck och vilka värderingar man vill lämna efter sig

Limträ fungerar lika bra i miljöer där en naturlig träkänsla eftersträvas som i dolda konstruktioner. I Sverige har…Nu möjligt att dimensionera med lättbalkar – uppdateringar från Svenskt Trä

Nu finns även lättbalkar som konstruktionsmaterial i de kostnadsfria…