Nyheter

BRA Teknik – ”Hybridstommen, rätt material på rätt plats”

Bjälklag av betong med bärande stomme av trä. Genom att kombinera materialens bästa egenskaper och minska användandet av stål bidrar vi till ett minskat klimatavtryck.

Träkonstruktioner har varit ett hett byggmaterial de senaste åren.

– Men inte helt utan utmaningar säger Björn Walhelm, vVD och konstruktör på BRA Teknik. Trä som material kan ha fantastiska egenskaper, inte minst ur ett arkitektoniskt perspektiv. Men med utmaningar inom akustik och stabilitet pga. dess lätta vikt har gjort att BRA Teknik specialiserat sig på hybridstommar.

Vi på BRA Teknik vill så klart bidra till att minska byggsektorns klimatavtryck. Vi tror att rätt väg framåt är att utnyttja byggmaterialens bästa egenskaper. Ett betongbjälklag med betydligt högre vikt än ett motsvarande i trä motverkar problem med akustik och stabilitet. Vi kan dessutom klara längre spännvidder och skapa mer flexibla ytor för kunden vidareutvecklar Björn.

Vi hoppas fler byggherrar ser möjligheten med hybridstommarna. BRA Teknik hjälper gärna till i ett tidigt skede för att skapa rätt förutsättningar och optimera byggnaden med en hybridstomme.

BRA Teknik har mångårig erfarenhet och spetskompetens inom området.

https://www.bragroup.se/om_bra/ledning/bra-teknik-ledning