Tag: konjunktur

Nästan 600 byggbolag i konkurs under första kvartalet

Antalet konkurser inom byggindustrin steg med 58 procent under första kvartalet…Ny statistik: Kraftig ökning av antalet varsel under första kvartalet

Totalt 2 536 personer inom bygg varslades under första kvartalet. Jämfört med….Byggföretagen: Kommande räntesänkningar tinar upp bostadsbyggandet

Kommande räntesänkningar tinar upp bostadsbyggandet som ökar marginellt under 2025. Det visar…Byggföretagens nya konjunkturprognos: Så utvecklas byggmarknaden – region för region

Bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar krymper med…Byggbranschen i krismöte med regeringen

Parterna inom byggindustrin, TMF, GS-facket, Byggnads och Byggföretagen, träffar idag regeringen för…Svenskt Trä: Minskat byggande påverkar försäljningen av limträ

Under 2023 bromsade limträbranschens försäljning av lagerbalk som säljs via bygghandeln…Byggföretagen: ”Räntebeskedet en viktig signal för byggmarknaden”

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på fyra procent….Byggbarometern: Fler sena betalningar till följd av lågkonjunkturen

Lågkonjunkturen gör att beställare avvaktar med betalningar. I Byggföretagens…Ny rapport om byggkrisen: Så hjälper vi politiken att prioritera vilka reformer som gör störst skillnad

Byggföretagen har låtit Evidens analysera regelverk som håller tillbaka….Skogsindustriernas senaste marknadsrapport

Skogsindustrin påverkas alltmer av en försämrad världskonjunktur…Installatörsföretagens konjunkturrapport

Idag släpps Installatörsföretagens konjunkturrapport, Marknadsläget. Rapporten visar…Navet: Installatörsbranschen drabbas av en svag konjunktur – men den gröna omställningen innebär nya möjligheter

Navet Analytics har tillsammans med Installatörsföretagen tagit…Krympande marknad 2023: Skapa förutsättningar för energieffektivisering

Den samlade installationsmarknaden minskar i år till följd av sjunkande husbyggnation. Först nästa år vänder de…Byggföretagen: ”Positivt med ny kartläggning för ökat bostadsbyggande”

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att redovisa vilka åtgärder de…Ny statistik från SCB: Kraftig minskning av bostadsbyggandet

Antalet påbörjade lägenheter minskar enligt ny statistik från SCB…Byggföretagen: ”Prisökningarna slår hårdast mot bygg- och anläggningsbranschen”

Bygg- och anläggningsbranschen har påverkats mest av alla branscher av prishöjningar de senaste tre månaderna. Hela 98 procent av byggföretagen uppger att man påverkas av prisökningar…Byggföretagen: ”Sänkta marginalskatter ger 6 800 nya byggjobb”

Marginalskattesänkningar för drygt 300 000 personer som arbetar med byggverksamhet skulle ge upphov till 4 000 nya jobb. Därtill kommer 2 800 jobb hos underentreprenörer, enligt…Navet: Splittrad utveckling av husbyggnadsinvesteringarna 2021

Som helhet ökade de påbörjade…Navet Analytics: Dämpad och osäker prognos för husbyggnadsinvesteringarna

Enligt NAVET Analytics senaste konjunkturmätning på den…Byggtakten ökar i Skåne: Planerar för 80 000 nya bostäder till 2030 

Expansiva år väntar nu i Skåne. Befolkningen fortsätter att öka och fram till 2030 ska över 80 000 nya bostäder byggas i regionen. Till det kommer kommersiella fastigheter, serviceinrättningar…Byggföretagen: ”Cementkrisen omöjliggör en regelrätt konjunkturbedömning för 2022”

Byggföretagens nya konjunkturprognos visar att bostadsbyggandet tagit fart. Men bygg- och anläggningsbranschen har en mycket osäker tid framför sig…Ny analys från Bygg­företagen: Cementkrisen inte är över

Byggföretagen presenterar en uppdaterad konsekvensanalys av cementkrisen. Analysen innehåller regionala siffror och bygger b la på Cementas besked att man…Marknadsläget för installationsbranschen

Installationsbranschen har påverkats av pandemin. Kraftiga svängningar har gjort det svårare att planera affärsverksamheter samtidigt…Stark återhämtning för bygg- och anläggning

– Antalet sysselsatta ökar med 8 700 personer fram till 2022. Byggmarknaden påverkas positivt av en bostadsinjektion, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd…Husbyggnadsinvesteringarna: Nu bryts den nedåtgående trenden

Enligt analytikerna uppgick de totala byggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler till drygt 252 miljarder kronor. Om man jämför investeringsvolymen med 2019 års volym innebar utfallet en…Toppar återigen Byggföretagens lista: Peab största byggföretaget i Sverige

Med en omsättning på drygt 44 miljarder kronor toppar Peab återigen listan över de största byggföretagen i Sverige. Samtidigt visar årets lista betydligt fler minustecken i utvecklingskolumnen…Bostadsbyggandet: Köpenhamn går mot strömmen

Under 2019 sjönk det påbörjade bostadsbyggandet i alla fyra länderna och särskilt i Finland var nedgången kraftig, med över 15 procent. I Norge…Byggkonjunkturen: 16 000 färre sysselsatta

Antalet sysselsatta i bygg- och anläggningsbranschen minskar med…Byggföretagen väntar med att formulera en siffersatt prognos för bygginvesteringarna

Byggföretagen skjuter upp vårens stora konjunkturprognos som var tänkt att…