Tag: Kommunstyrelsen i Umeå har beslutat prioritera översiktsplanering i form av fördjupning för Täfteå