Nyheter

Täfteå, Holmsund och Obbola får fördjupade översiktsplaner

Kommunstyrelsen i Umeå har beslutat prioritera översiktsplanering i form av fördjupning för Täfteå, och Holmsund-Obbola, samt en revidering av stadsutvecklingsprogram innanför ringleden i Umeå, under perioden 2020-2024.

Umeås utveckling och tillväxt innebär kontinuerliga utredningsinsatser exempelvis i form av nya översiktsplaneuppdrag. Eftersom det handlar om omfattande uppdrag och de i många fall är beroende av varandra, gör Kommunstyrelsens planeringsutskott regelbundet en prioritering av väntande ärenden.

– Det känns väldigt bra att vi nu får ett beslut om att starta upp en fördjupad översiktsplanering för Täfteå, samt Holmsund-Obbola. Dessutom väntar ett stort arbete med att revidera stadsutvecklingsprogrammet innanför ringleden, som är viktigt att starta upp under kommande period, säger Janet Ågren, ordförande i Kommunstyrelsens planeringsutskott.

2016 beslutade dåvarande näringslivs- och planeringsutskottet om en prioriteringsordning där fyra uppdrag skulle startas inom planeringsperioden 2016-2018. De fyra uppdragen var:

Översiktsplan Umeå kommun (antagen 2018),
Tematiskt tillägg för landsbygden (antagen 2018),
Tematiskt tillägg för stadsdelskomplettering (pågående)
Fördjupning för I20 (pågående).

Förutom dessa pågår även en fördjupning för Sävar enligt ett beslut från 2013.

Enligt dagens beslut väntar följande utredningsinsatser åren 2020-2024:

Fördjupning för Täfteå
Fördjupning för Holmsund-Obbola
Stadsutvecklingsprogram Innanför ringleden – revidering

Inriktningen är att beslut om prioriteringar tas av planeringsutskottet vartannat år det vill säga 2022, 2024, 2026 och så vidare. Detta för att ge möjlighet att justera prioriteringar på bästa sätt. För de områden som inte föreslås för insatser gällande översiktsplanering, bedöms det i dag finnas ett planstöd som möjliggör utveckling.

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.