Tag: kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott