Nyheter

Umeå en av 50 kommuner och regioner i Glokala Sverige

Umeå kommun är en av de 50 kommuner och regioner som inför 2020 har antagits i Svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Det handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i hela Sverige. 130 av landets 290 kommuner och 16 av landets 20 regioner deltar nu i projektet.

– Vi är glada att Umeå har blivit utvald att vara en av 50 kommuner och regioner som Glokala Sverige jobbar aktivt med under 2020. Agenda 2030 är ett utmärkt sätt för oss att fördjupa vårt pågående arbete med hållbar utveckling för att nå de globala målen, samt fungera som motor för Umeås hållbara tillväxtarbete. Kommunens arbete med att implementera Agenda 2030-målen kan i och med det här samarbetet förhoppningsvis stärkas, säger Janet Ågren, kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

– Vi är glada och stolta över att nära hälften av landets kommuner och regioner är medlemmar i Glokala Sverige. Genom vårt samarbete ökar vi förutsättningarna för att hela Sverige ska vara med och bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Projektdeltagarna får ta del av utbildningsinsatser lokalt och erbjudas digitala material, bland annat webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och webinarier. Dessutom genomförs konferensen Mötesplats Agenda 2030 den 24-25 september, för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande och erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet.

– Kommuner och regioner har ett stort engagemang i de globala målen. Det är både bra och viktigt. Två tredjedelar av målen förutsätter insatser på lokal och regional nivå. Genom Glokala Sverige vill SKR och FN-förbundet hjälpa kommuner och regioner att växla upp sitt hållbarhetsarbete ytterligare, säger Staffan Isling, vd på SKR.

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, med stöd av Sida. Umeå kommun har sedan 2012 haft ett samarbete med Sida med namnet Globala kommuner där kommunen erbjöds medfinansiering för aktiviteter om hållbarhet och svenskt bistånd. En satsning som nu upphört i sin nuvarande form och medlen har istället förts över till ”Glokala Sverige”.

Bild av Muyi Ibidun från Pixabay