Tag: Frölunda Torg har nått högsta säkerhetsnivå som köpcentrum