Nyheter

Frölunda Torg lyfter till högsta säkerhetsnivå

Frölunda Torg har nått högsta säkerhetsnivå som köpcentrum. Ett medvetet arbete att genomlysa säkerhetsarbetet har gett resultat: i år delades det högsta betyget, Excellent, ut av internationella säkerhetscertifieringen SAFE Retail Destination.

Skandia Fastigheter valde 2018 att genomföra en extern säkerhetscertifiering av handelsplatsen Frölunda Torg, med syfte att förbättra säkerheten och den upplevda tryggheten på Frölunda Torg. Vid certifieringen det året nåddes näst högsta nivå, Very Good.

– Den första genomlysningen gav ett fint kvitto på att vår förvaltning och vårt säkerhetsarbete håller en hög nivå.Vår utgångspunkt var riktigt bra och vi kunde snabbt identifiera vilka områden vi behövde förbättra för att höja oss ytterligare, säger Henrik Pihlblad, Teknisk Chef på Skandia Köpcentrum.

För att bli ännu bättre har arbetet fortsatt under 2019, genom att förbättra styrande dokument, rutiner, planering ochdokumentation inom de områden där förbättringspotential fanns. Mycket handlade om att få en samlad struktur och ett parnya rutiner skapades för att ytterligare höja nivån.

Vid årskontrollen i november 2019 genomlystes förvaltningens säkerhetsarbete på nytt. Nedlagt arbete gav resultat och nivån lyftes tillSAFE Retail Destination, nivå Excellent vilket är det högsta betyget.

– Vårt fokus under 2019 har gett resultat både när detgäller nöjd kundindex och nu med högsta certifieringsnivån. Det känns riktigt bra att kunna presentera en säker och trygg handelsplats för både våra hyresgäster och våra besökare, säger Henrik Pihlblad.

Bild: Frölunda Torg