Tag: Förändringarna i fabriken spänner över många delar – från maskiner och lyfthjälpmedel till logistik och brandsäkerhet