Nyheter

Norrländska trävaror efterfrågade

Den norrländska, senvuxna furan har alltid varit basen i produktionen hos Baseco i Sorsele. Och efterfrågan på trä i inredning och byggande bara ökar. Det som från början var en liten golvfabrik bland andra har nu vuxit ut till en träförädlare av rang med golv, paneler, timrade småhus och ett alldeles nytt koncept inom småhusbyggande.

– Vi har helt fullt i produktionens alla delar och behöver öka kapaciteten ytterligare, förklarar Krister Abrahamsson, VD på Baseco Golv AB.

Investeringarna sker under en tvåårsperiod som påbörjades 2018. Ett flertal nya maskiner med kringutrustning har köpts in.

– Vi vill höja kapaciteten på fabriken för att möta efterfrågan. Men det handlar också om arbetsmiljö – att till exempel minska andelen tunga lyft och bygga en säkrare process, förklarar Krister.

Förändringarna i fabriken spänner över många delar – från maskiner och lyfthjälpmedel till logistik och brandsäkerhet. Investeringarna har fördelats lika mellan produktionslinjen för hustillverkning och golv- och panelproduktionen.

En stor del består av en fleroperationsmaskin för bearbetning av material till både timmerhus och blocksystemen.

– Det nya blocksystemet med färdigmonterade och målade väggblock är en process med många behandlingsmoment och vi behövde också öka kapaciteten för det grövre timret. Vårt största timmerhus idag är 75 kvm och det lanserade vi för ett år sedan. Några byggen kom igång ganska snabbt, så vi tror på ytterligare utveckling av det sortimentet, berättar Krister.

Idag efterfrågas massiva trägolv och paneler i många olika utföranden. Så även sortimentets breddning har skapat behov av en mer rationell process.

– Med de många olika efterbehandlingarna så måste vi förstås effektivisera och automatisera så mycket som möjligt. Vi har gjort förbättringar i målerilinjen samt köpt in en ny maskin för strukturborstning.

Krav på lagerlogistik är ett exempel på något som följer med ökad orderingång. Därför har man också investerat i nya pallställ och en fyrvägstruck. I en verksamhet som växer och utvecklas hittar man ständigt nya områden som måste förbättras och förstärkas.

– Vi har haft en hög investeringstakt de senaste två åren och det lär fortsätta framåt, inte minst med digitaliseringen av produktionen. Nya behov lär uppstå och vi kommer även fortsättningsvis att arbeta för att våra fabrik ska vara så effektiv och säker som möjligt.

Bilden:
Krister Abrahamsson, VD på Baseco Golv AB.
Bild: Baseco