Tag: Byggnaden är Campus Vallas nya centrala nav som samlar samtliga servicefunktioner för studenter och ett modernt bibliotek på en och samma plats