Tag: byggmarknaden

Byggföretagens nya konjunkturprognos: Bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar krymper

Bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar krymper med nästan tio procent under 2023 enligt Byggföretagens nya konjunkturprognos. Skillnaderna mellan…Småhusbyggandet föll under första kvartalet

Under första kvartalet i år påbörjades det, enligt SCB, preliminärt strax över…NAVET Analytics: Positiva konsulter visar vägen på byggmarknaden

I samband med NAVET Analytics konjunkturrapporter undersöker företaget läget…NAVET Analytics: ”Framskjutna projekt är ett allvarligt hot”

Den ekonomiska avmattningen och en osäkerhet om framtida lokalbehov i spåren av digitaliseringen, kan leda till att planerade projekt inom…Stor motståndskraft

Trots sämre konjunktur med minskad BNP och svagare utveckling av bruttoinvesteringarna i de nordiska länderna, visade de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna…Boverket ser över byggregler – färre detaljerade krav

Boverket rapporterar nu regeringens uppdrag att se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler. I arbetet med översynen har Boverket arbetat fram en ny regelmodell…NAVET Analytics: ”Mellansverige – ljuset på den svenska byggmarknaden”

NAVET Analytics har tidigare rapporterat om att de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna sannolikt kommer att minska i år. I den senaste konjunkturrapporten…NAVET Analytics: ”Teknik- och konsultföretag – Svårare att rekrytera än för ett år sedan”

I samband med att NAVET Analytics ger ut sin konjunkturrapport…Nya beräkningar av bostadsbristen

62 000 hushåll i landet är trångbodda och drygt 56 000 hushåll av dem har också en ansträngd boendeekonomi. Det är hushåll som har en orimlig boendesituation och som saknar ekonomiska möjligheter att ta sig ur den. Det framgår av den rapport om bostadsbristen som Boverket lämnar till regeringen i dag…NAVET Analytics: Ljuset i en svagare byggkonjunktur är här

Varje halvår samlar NAVET Analytics in statistik från ett stort antal arkitekter och byggtekniska konsulter för att få tidiga signaler om hur byggmarknaden kommer att utveckla sig. Genom att mäta arbetsvolym…Bostadsbyggandet: Köpenhamn går mot strömmen

Under 2019 sjönk det påbörjade bostadsbyggandet i alla fyra länderna och särskilt i Finland var nedgången kraftig, med över 15 procent. I Norge…Husbyggandet faller i Norden – Danmark undantaget

Danmark var det enda land bland de nordiska länderna som visade en positiv tillväxt för de…PartGroup förvärvar 70% av franska Altor Industrie

Altor Industrie är en av Europas främsta tillverkare av prefabricerade badrum till både bygg och marin…