Nyheter

NAVET Analytics: ”Mellansverige – ljuset på den svenska byggmarknaden”

NAVET Analytics har tidigare rapporterat om att de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna sannolikt kommer att minska i år. I den senaste konjunkturrapporten från analytikerna visar det sig dock att skillnaderna mellan olika regioner i landet är stora.

När det gäller utvecklingen på byggmarknaden är de regionala skillnaderna stora. I storstadslänen väntas investeringarna minska med 5-7 procent, medan de i Sydsverige och Norrland bedöms minska med ca 15 procent.

– Det är således endast i Mellansverige, som består av Uppsala, Södermanlands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas samt Gävleborgs län, som husbyggnadsinvesteringarna väntas växa i år. Bakom den förväntade ökningen ligger flera faktorer, säger Magnus Klein, ansvarig för konjunkturbevakning på NAVET Analytics.

– Dels väntas bostadsbyggandet inte minska i samma utsträckning som i andra regioner, dels visar industrins husbyggnadsinvesteringar på kraftig tillväxt. När det gäller industrins husbyggnadsinvesteringar överstiger dessa redan fjolårsvolymen, trots att det återstår sex månader av byggstatistik innan 2020 helt kan summeras, avslutar Magnus.

Källa: NAVET Analytics