Tag: Boverket publicerar i dag statistik som visar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan både i Sverige och till följd av import för året 2017