Nyheter

Miljöpåverkan ökar från byggsektorn

Boverkets miljöindikatorer visar att bygg- och fastighetssektorn står för cirka 10 till 30 procent av miljöpåverkan i Sverige från svensk produktion. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter.

Boverket publicerar i dag statistik som visar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan både i Sverige och till följd av import för året 2017 (senast tillgänglig statistik). När både inhemsk produktion och import läggs ihop visar den senaste beräkningen av bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan en trend med ökade utsläpp och användning jämfört med året innan.

Den ökande trenden gäller för flertalet av de utvalda indikatorerna. Sedan 2008 visar utvecklingen av indikatorerna på en liten minskning av utsläpp av växthusgaser, kväveoxider och partiklar medan energianvändning och användningen av miljöfarliga kemikalier har ökat.

Bild av meineresterampe från Pixabay