Tag: Annika Kaas samt samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott bestående av Karl-Johan Karlsson (C)