Nyheter

Kvarteret Pumpan vinner Alingsås arkitekturpris

Kvarteret Pumpan, ritat av Okidoki Arkitekter och byggt av Nock Massiva Trähus tillsammans med Peab, har tilldelats Alingsås kommuns arkitekturpris. Pumpan ligger på Lövskogsgatan i Noltorp och består av 26 hyreslägenheter för unga vuxna. Kvarteret byggdes under våren 2019 på beställning av Alingsåshem.

– Vårt sätt att bygga i korslimmat trä är klimatsmart och energieffektivt, samtidigt som det är billigare än traditionella betonghus. Det är glädjande att Okidokis arkitektur också uppskattas och uppmärksammas, säger Örjan Landström, vd för Nock Massiva Trähus.

Under 2018 återinfördes Alingsås kommuns arkitektur- och byggnadsvårdspris, efter några års uppehåll. Med anledning av Alingsås 400-årsjubileum delades det i år ut tre priser, ett i vardera kategorin Utveckla, Bevara och Anpassa.

Det har kommit in många nomineringar under hösten och juryn har haft ett hårt arbete med att välja ut de tre vinnarna. De byggnader som vann är Pumpan 2 i kategorin Utveckla, Kristina 6 i kategorin Bevara och Björnen 7 i kategorin Anpassa.

Pumpan vann sin kategori med följande motivering:

”En plats som omsorgsfullt omvandlats från parkeringsgarage till ungdomsbostäder. Ett nyskapande hus byggt i massivträ, med solceller och sedumtak som har en tydlig gestaltningsambition. Utformningen av fasaddetaljer och färgsättning ger ett estetiskt värde som tillför kvalitet till miljön och platsen.”

– Det finns oerhört många vackra och spännande byggnader i Alingsås kommun. Vi i juryn har fått in många nomineringar och det har varit ett väldigt svårt, men samtidigt oerhört roligt, arbete att välja ut de tre vinnarna, säger Karl-Johan Karlsson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I juryn ingick stadsarkitekt Aila Hirvonen Bremefors, byggnadsantikvarie Annika Kaas samt samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott bestående av Karl-Johan Karlsson (C), Bo Olsson (S), Lars Bolminger (L), Thorsten Larsson (M), Björn Källhult (KD), Lars Larsson (S) och Lennart Pettersson (S).

Bild: Nock Massiva Trähus