Tag: Skanska har tecknat avtal med Akademiska Hus om att bygga en ny byggnad för Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet