Tag: Skanska har sålt kontors- och detaljhandelsfastigheten 51 Moorgate till en av Deka Immobiliens fastighetsfonder för cirka GBP 56 M