Tag: Sju av tio tycker inte att den är sund och majoriteten menar att det är politikerna som bär ansvaret