Tag: Serneke har i dag tecknat avtal som innebär en försäljning av fastigheten Kosterbåten 2 i Västra hamnen i Malmö