Tag: Senatfastigheter inleder ett anbudsförfarande för fastigheten vid Bulevarden 23-27