Tag: Sedan etableringen av division Entrance Systems under 2006 har divisionens årliga intäkter vuxit från 3 miljarder SEK till drygt 25 miljarder SEK