Tag: Samtidigt har WSPs vd Magnus Meyer fått ett utökat ansvar som Europa-vd med målsättning att växa kraftigt